Poustevníci v poličském okolí

 

   Dříve bývalo mnoho poustevníků a vypravuje se také o poustevnících v poličském okolí, a to na Luckém vrchu, u Majdalenky u Hlásnice, u Svaté Kateřiny a při Trstenické stezce... Pověst o poustevníkovi z Majdalenky zní takto:

   Tři čtvrti hodiny na východ od Svojanova o samotě ve zříceninách většího kostela stojí kaple sv. Máří Magdaleny, prý kněžiště onoho kostela. Jest asi pouhou pověstí, že vedle stával ženský klášter, který byl zároveň s tišnovským pobořen od husitů. Asi roku 1935 byla kaple bohatě opravena královéhradeckým kanovníkem. O místě tom jest několik pověstí, o nichž se zde nemohu šířiti. Po zboření kláštera prý žil u kaple poustevník Bohdan, kterému dávali lidé živobytí. Roku 1653 byl kostel opraven, ale v 18. století zpustl a roku 1786 byl zrušen. Zanikla též poustevna i lázně při studánce. Roku 1655 se činí zmínka o poustevníku Jiřím Horském, který sbíral v okolí příspěvky na kostel.

   Dne 22. července koná se tu každoročně pouť, na kterou se sejdou lidé z okolních obcí. Před několika lety se strhl o pouti velký lijavec, a ježto není kde se ukrýti, návštěva od té doby ochabla. . . .

Václav Popelka

 

[Vlastivědný sborník »Od Trstenické stezky«, ročník XVII, 1937-38, číslo 9 - 10, květen - červen, str. 149]

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode