Horský Jakub

 

jazykozpytec

* asi 1804 Litomyšl, † asi 1845 Litrbachy

 

   Pilný jazykozpytec český, studoval bohosloví a co kněz byl vychovatelem hrabat Kolovratů Krakovských a později v domě hraběte Palffyho, pak kaplanem v Králíkách a v Lužci u Chlumce. Neduhem v krku byl sklíčen, žil na pensi u bratra svého Františka, děkana v Litrbaších u Litomyšle, kdež zemřel okolo roku 1845. Horský zanášel se pilně jazykozpytem, zvláště slovanským a byl ve vědě té skoro samoukem. Obdařen ohromnou pamětí a bezpříkladně vytrvalý a pilný nedovedl bohužel vědomostmi svými i jiným prospěti; byl mocen téměř všech evropských jazyků a z asijských sanskrtu, čínského i semitských a sestavoval synonymiku slovanskou a všeobecnou gramatiku jazyků slovanských, avšak práce ty, neznámo nám kde a jak, po jeho smrti nejspíše na zmar přišly. Mimo to byl Horský důkladný znatel filosofických soustav starších i novějších, zejména pak Kantovy, Spinozovy, Heglovy a Herbartovy.

[Riegrův slovník]

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode